Όροι και προϋποθέσεις ενοικίασης της Anthis Villas

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ν. 1652/30-10-1986 μεταξύ του Ιδιοκτήτη της Βίλας και του ενοικιαστή ισχύουν και συμφωνούνται τα παρακάτω:

 • Απαιτείται προκαταβολή κατά την άφιξη 200 Ευρώ ως εγγύηση η οποία δίνεται μετά από έλεγχο κατά την αποχώρηση του πελάτη.
 • Πολιτική ακύρωσης κράτησης : Για ακυρώσεις έως και 1 εβδομάδα πριν την άφιξη , δεσμεύεται το 50% του κόστους της διαμονής.Κατόπιν υπάρχει η χρέωση όλων των ημερών
 • Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους δημοτικούς φόρους και το ΦΠΑ. Η Anthis Villas διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών και κανονισμών χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.
 • Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης θα παρακρατείται το σύνολο του ποσού της διαμονής.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους της Anthis Villas όπου υπάρχει σχετική επιγραφή.
 • Απαγορεύονται αυστηρά οι τροποποιήσεις στην Anthis Villas.
 • Απαγορεύονται αυστηρά όλοι οι επισκέπτες και σε όλους στους χώρους της Anthis Villas ( Για καφέ, βόλτα , Bbq κ.λ.π ) Βάση του κανονισμού 51(2) (ΚΠΔ 192/85) Χωρίς συννενόηση με τον εκπρόπσωπο της Επιχείρησης.
 • Ο ενοικιαστής της βίλας, είναι υπεύθυνος πλήρως για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που υπέστη ο εξοπλισμός της βίλας, που οφείλεται σε αυτόν ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνος ο ενοικιαστής. Ο ενοικιαστής της βίλας οφείλει να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τον κανονισμό του νόμου του  63 (2), (ΚΔΠ 192/85)
 • Ο ιδιοκτήτης της βίλας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά σε οχήματα ή σε οποιαδήποτε περιουσία που βρίσκεται σε αυτά ενώ είναι σταθμευμένα στον προαύλιο χώρο αυτης. (Νόμος 28/85, το άρθρο 14 (7).

              

              

 • Ο ιδιοκτήτης της βίλας, δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια χρημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων που φέρει ο ενοικιαστής, όπως δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια του κλειδιού. Ο ιδιοκτήτης της βίλας, δεν φέρει καμία ευθύνη για την σωματική ακεραιότητα των ενοικιαστών κατά την διάρκεια της παραμονής τους.
 • Η εσκεμμένη ή μη χρησιμοποίηση του κλειδιού, επιβαρύνει τον ενοικιαστή αναλόγως της ζημίας.
 • Στην περίπτωση που επιθυμείτε να φιλοξενηθεί επιπλέον άτομο πλέον της αρχικής κράτησης, θα πρέπει να ενημερώσετε τον υπεύθυνο της βίλας τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την άφιξή του/των. Παρακαλείστε όπως αναφέρετε τα πλήρη στοιχεία τους.
 • Ο Ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής, διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, όταν κριθεί απαραίτητο, να εισέρχεται στην Anthis Villas για τον πάσης φύσεως προληπτικό έλεγχο, όπως π.χ ηλεκτρικών , διαρροών αλλά και ζημιών που μπορεί να προκύψουν. 
 • Παρακαλείσθε να ελέγχετε κατά την αποχώρησή σας από την Anthis Villas όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
 • Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται.
 • Τηρείτε τις ώρες κοινής ησυχίας. (Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.)
 • Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης µπορούν, αν χρειαστεί, να απευθυνθούν στην Tουριστική Aστυνοµία ή ελλείψει αυτής, στις λοιπές Aστυνοµικές Aρχές, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε νόµιµη βοήθεια και να επιβάλουν την εφαρµογή των διατάξεων του Kανονισµού αυτού.